Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu

Neden Antalya’ya odaklanıyoruz? Antalya, Akdeniz kıyılarında Türkiye’nin en büyük ekonomisi olup, ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Akdeniz havzası, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın en savunmasız alanlarından birisidir ve bölgedeki kıyı alanları iklim değişikliğine karşı savunmasız durumdadır. Akdeniz’deki Avrupa şehirleri, iklim değişikliğinin etkilerinin farkında ve riskleri yönetmek için uyum önlemleri almaktadırlar. Türkiye’de şehirlerin konuyla ilgili tartışmalar başlatmaları büyük önem taşımaktadır.