Faaliyet 1: Proje Başlangıcı

1.1. Proje ekibinin kurulması, Paydaş Analizi (tamamlandı)

1.2. Proje Lansmanı (tamamlandı): “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Avrupa Birliği Projesi’nin lansmanı (başlangıç toplantısı) Antalya Kültür Merkezi’nde 6 Ekim 2017 tarihinde 14:00-18:30 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK’ün teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir. Lansmana 228 kişi katılmıştır.

1.3. Anket çalışması (tamamlandı): Yaptığımız algı anketine 759 kişi katılmış ve sonuçların değerlendirilmesi ile oldukça iyi veri elde edilmiştir.

1.4. Yurtdışı İşbirliği Seyahati (tamamlanacak)

Faaliyet 2: Literatür çalışmaları

2.1. Literatür taraması, tercümesi, derlemesi ve özetlenmesi (devam etmekte)

2.2. Bilgi sayfaları (tamamlanacak)

Faaliyet 3: Etkilenebilirlik Haritaları (GIS) (devam etmekte)

Faaliyet 4: Çalıştay (tamamlandı): “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarında İklim Değişikliğinin Etkileri Çalıştayı” 15 Aralık 2017 tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasında Hotel Su’da yapılmıştır. Otuz-beş farklı kurumdan yetmiş-beş kişinin katıldığı çalıştayda, Antalya’da iklim değişikliği turizm, arkeoloji, mühendislik bilimleri, halk sağlığı ve biyoçeşitlilik gibi uzmanlık alanları üzerinden ele alındı.

Faaliyet 5: Deniz sörveyi (tamamlanacak)

Faaliyet 6: Risk analiz raporları (devam etmekte)

Faaliyet 7: Festival (hazırlıklara başlanacak)

Faaliyet 8: Bölgesel İşbirliği (devam etmekte)

Faaliyet 9: Kapasite Geliştirme (Müze seminerleri) (3 söyleşi gerçekleştirildi; devam etmekte): 21 Eylül 2017 Perşembe günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Mustafa YÜCEL “Derin Bilim: Alvin ile Okyanus Tabanında Bir Gün” başlıklı söyleşiyi gerçekleştirmiştir. Söyleşiye yaklaşık 100 kişi katılmıştır. 5 Ekim 2017 günü de Antarktika’da farklı birçok araştırma seferine katılmış Hocalarımız, Prof. Dr. Mehmet Gökhan HALICI “Bir hayatta kalabilme mücadelesi: Antarktika’nın kara vejetasyonu ve biyoçeşitliliği” ve Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK “Türkiye Antarktika’ da Ne Yapmalı?” söyleşilerini gerçekleştirmişlerdir. Söyleşilere yaklaşık 75 kişi katılmıştır.

Faaliyet 10: Görünürlük ve iletişim

10.1. Websitesi and sosyal medya (devam etmekte):

E-posta: antalyadeniziklim@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/antalyadeniziklim

Twitter: https://twitter.com/antalyaiklim

Instagram: https://www.instagram.com/antalyadeniziklim

Youtube: www.youtube.com/channel/UCkIYSNNeUfr3zoAQoH9JVzQ

10.2. Kısa filmler (tamamlanacak)

10.3. Çocuk kitabı (tamamlanacak)

Faaliyet 11: Kapanış Toplantısı (tamamlanacak)