“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu”

(Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya) AB Destekli Proje

Antalya’nın Deniz Ve Kıyılarında İklim Değişikliğinin Etkileri Çalıştayı

“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Avrupa Birliği Projesi kapsamında 15 Aralık 2017 tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasında Hotel Su’da “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarında İklim Değişikliğinin Etkileri Çalıştayı” yapılmıştır. Otuz-beş farklı kurumdan yetmiş-beş kişinin katıldığı çalıştayda, Antalya’da iklim değişikliği turizm, arkeoloji, mühendislik bilimleri, halk sağlığı ve biyoçeşitlilik gibi uzmanlık alanları üzerinden ele alındı.

Genel hedefi Antalya’nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması olan 2 yıllık proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda farklı kurum temsilcileri ve uzmanlar tüm gün boyunca sorunları ve potansiyel çözümleri tartıştı. Açılış konuşmaları ve uzman sunumları ile başlayan çalıştayın sabah oturumunda STK temsilcileri, akademisyenler, büyükşehir ve ilçe belediyelerin temsilcileri, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcileri bir araya gelip karışık gruplar halinde çalıştılar. Bu oturumda kurumlar arası diyaloğun güçlendirilerek paydaşların birbirini anlaması hedeflenmiştir. İklim değişikliğinin bölgeye olası etkilerinin ortaya çıkartılması amacıyla karşımıza çıkabilecek zorluklar, fırsatlar ve tehditler tüm paydaşların katılımıyla masaya yatırılmıştır. Öğlen oturumda ise kurum temsilcileri ve katılımcılar kendi uzmanlık alanları ile ilgili oluşturulan tematik çalışma gruplarında mevcut durum, potansiyel riskler, endişeler ve önerilen öncelikli alanlar hakkında daha odaklı tartışmalar yaptı.

Çalıştay sonucunda yapılan değerlendirmeler ışığında öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek risk değerlendirme raporları hazırlanacaktır. İki yıl sürecek olan proje kapsamında ortak çalışmalar yürütebilmek amacıyla çalıştayda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, başta turizm olmak üzere özel sektörü ve üniversiteleri sürece dahil edecek mekanizmaların oluşturulması; bu bağlamda Antalya’da iklim değişikliği konusunda çalışmak isteyen kişi ve kurumların birbiriyle tanışması ve çalışma ağlarının oluşturulması sağlanmıştır.

Çalıştay video ve fotoğraflarına Galeri Bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çalıştay raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.