Deniz Sörveyi

Antalya Körfezi’nde insanların 500 bin yıldan beri yaşayabilmelerindeki en önemli etken bölgenin doğal kaynakları ve canlı toplulukları. Bu canlı toplulukları da değişen çevre ve iklimsel koşulların yanı sıra insan baskısından etkilenmiş ve değişmiştir. İ.Ö. 3. Yy’da Kaleiçi önünde balık avlayan balıkçının avladığı balıkların çoğu bugün nesli tehlike altında, bazıları hiç yok ve hemen hepsinin ortalama boyu daha küçük. Daha da önemlisi bugün ki birçok denizel tür o zamanlar Akdeniz’de hiç yaşamıyordu. 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Kızıldeniz’den Akdeniz’e giren İndo-Pasifik kökenli tropikal deniz canlıları artan deniz suyu sıcaklıkları ile birlikte Akdeniz’de hızla yayılmaya başladılar. Antalya Körfezi’nde bugün avlanan balon balıkları, aslan balıkları gibi yabancı türleri 10-20 yıl öncesine kadar bölge balıkçıları hiç tanımıyordu. Balıkçılar gibi bölgenin en eski sakinleri olan Akdeniz fokları da bu türleri hiç görmemişti ve kısıtlı diyetleri nedeniyle bu kadar hızlı değişen bir ekosisteme adaptasyonda insandan daha fazla sıkıntı yaşadıkları aşikar.

İklim değişikliğinin deniz ortamı ve ekosistemi üzerindeki etkileri deniz seviyesinin yükselişi, kıyı erozyonu, su baskınları ve sel, şiddetli fırtına ve dalga hasarı, tuzlanma, asidifikasyon, oksijen konsantrasyonunda azalma, ötrofikasyon ve bu etkilerin bir araya gelmesiyle denizlerdeki diğer insan kaynaklı baskıların etkilerini ağırlaştırarak deniz biyoçeşitliliğinin kaybı olarak özetlenebilir. Bu etkilerin iklim değişikliği nedeniyle frekans ve yoğunlukta artması beklenmektedir.

Antalya Körfezi genelinde belirlenen istasyonlarda gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırma dalışlarında bölgedeki habitat yapısı ve denizel biyoçeşitlilik hakkında veriler toplanacaktır. Kritik habitatlar belirlenecek, bozulmalar saptanacaktır. Fırsatçı istilacı türlerin dağılım alanları, bollukları ve etkileri saptanacaktır.

Veri toplamada yerel balıkçılar ve dalış okulları ile işbirliği yapılacak, farkındalık çalışmaları yürütülecektir. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından hazırlanan Aslan balıkları ve Denizanaları ile ilgili posterler bu çalışmalar sırasında kullanılacaktır. Zehirli deniz canlılarının insan sağlığına, turizme ve balıkçılığa olumsuz etkileri konusunda bilgi notları hazırlanacak ve dağıtılacaktır.