“İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” Festivali

Festival ile iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalığın arttırılması, deniz kültürünün benimsenmesi ve doğal mirasımıza sahip çıkılması amaçlanmaktadır. Hedef kitlemiz öncelikle çocuklar ve öğrenciler olmak üzere tüm halkımızdır. Şenlik kapsamında denizlerimiz, deniz kirliliği, nesli koruma altında olan deniz canlıları ve koruma statüleri, koruma alanları, sürdürülebilir balıkçılık, denizlerimizdeki yabancı ve istilacı türler, iklim değişikliği, ekolojik ve ekonomik etkileri ve Antarktika konularında rehber ve eğitici kitaplar hazırlanarak dağıtılacak, panel, eğitim seminerleri, resim ve fotoğraf yarışmaları ve sergileri düzenlenecektir. Deniz canlıları sergisi ile çocuklara yönelik atölye ve eğitim çalışmaları yapılacaktır. Şenlik süresi boyunca Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi ücretsiz gezilebilecek, müzede yaratıcı drama etkinlikleri düzenlenecektir. Gerçekleştirilecek etkinliklerle belirtilen konularda halkımızın ve özellikle öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamayı, denizlerimizi ve deniz yaşamını korumak amacıyla deniz kültürü ve sevgisini halkımıza kazandırmayı, özellikle de gelecek kuşaklara taşımayı hedeflemekteyiz. Şenlik boyunca tüm etkinliklerde denizlerimizde yaşayan canlıların tanıtımı, biyolojileri ve ekolojileri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Her yaştan insanın deniz ve denizel yaşam hakkında interaktif olarak bilgi edinmesi sağlanacaktır.