Akdeniz’de iklim değişikliği üzerine ilk çalışma, First study on climate change impact in Mediterranean (TR Tercümesi)

Akdeniz’de iklim değişikliği (Fanny Adloff), Climate change in the Mediterranean Sea (TR Tercümesi)

Akdeniz Havzası: çevresel değişimin hızlanmasıyla etkilenen bölge,The Mediterranean Basin: a region affected by accelerating environmental change,(TR Tercüme)

Algedik Ö., Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (2013). İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu, 41 sayfa.

Bentley, J. W., Serpetti, N., & Heymans, J. J. (2017). Investigating the potential impacts of ocean warming on the Norwegian and Barents Seas ecosystem using a time-dynamic food-web model. Ecological Modelling360, 94-107.

Birleşmiş Milletler (2009) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında Türkiye’nin Durumunu Değerlendirmeye Yönelik Rapor, 2009, Ankara.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21. Taraflar Konferansı-COP 21, Paris Anlaşması, 12 Aralık 2015.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı

Corrales, X., Coll, M., Ofir, E., Piroddi, C., Goren, M., Edelist, D. & Gal, G. (2017). Hindcasting the dynamics of an Eastern Mediterranean marine ecosystem under the impacts of multiple stressorsMarine Ecology Progress Series580, 17-36.

Chelsa, H. (2018). Rising Seas Threaten Iconic Mediterranean Sites. (TR Tercüme)

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, The Effects of Climatic and Anthropogenic changes in Marine Ecosystems, İzmir 2009, Mustafa Özerler- Erdem Sayın (Edt).

Eckstein, D., Hutfils, M-L., Winges, M. (2018) Global Climate Risk Index 2019, Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2017 and 1998 to 2017.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) (2010), Küresel Isınma Kurultayı

French, V., Chu, N.-C., Santoro, F., Sousa Pinto, I., Borges, D., McDonough, N. (2015) Review of Ocean Literacy in European Maritime Policy. EU Sea Change Project.

GEF-SGP, Küresel İklim Değişikliğine Yerel Çözümler ve SGP Yaklaşımı

Gönençgil, B. İklim ve Biz

Havery, F. (2019) Warming oceans likely to raise sea levels 30cm by end of century – study (TR Tercümesi)

Integrating Ecosystem Services into Development Planning, A stepwise apporach for practitioners

IPCC (2018) GLOBAL WARMING OF 1. 5 °C

IPCC (2018) Mediterranean Basin and the Middle East Droughts

Kadıoğlu, M. (2001), Kuraklık Kıranı, Güncel yayıncılık, 125s.

Kadıoğlu, M., Ünal, Y. ve İlhan, A.Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik , İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü.

Newsletter of the Global Ocean Acidification Observing Network (GOA-ON), Küresel OA Gözlemleme Ağı Haber Bülteni

Oliver, C.D. ve Oliver F. A. Climate Change: Natural and Human, (TR Tercümesi)

WMO, Climate Change, Environment and Development- World Leaders’ Viewpoints

Photopoulos, J. (2018),  Europe must sea food in a new way thanks to warming waters (Avrupa, ısınan sular nedeniyle deniz ürünlerini yeni bir şekilde taşımalıdır)

Rebuplic of Turkey Under the United Nations Framework Convention on Climate Change (2007), First National Communication on Climate Change.

REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi & Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) (2012), VAKİT YOK! kaybetmeden, harekete geç…

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2011-2023). Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü (2012). Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, 94 sayfa.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği ve Türkiye

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Yerel Gündem 21

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (2010), Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği, sayı 22, 330s.

Türkiye Tekonoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) (2002), İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma ulusal Değerlendirme Raporu

Türkiye Tekonoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İklim Değişikliği ve Teknoloji Uygulamaları

Wright, Pam (2018) Nearly All Coastal Mediterranean UNESCO World Heritage Sites Are Threatened by Climate Change TR tercüme