Anderson, D.G., Bissett, T.G., Yerka, S.J., Kansa, E.C., Kansa, S.W., Myers, K.N., DeMuth, R.C. ve White, D.A. (2017) Sea Level Rise and Archeological Site Destruction: An Example From The Southeastern United States Using DINAA (Digital Index Of North American Archeology)

Antropojenik İklim Değişikliği Muhtemel Buzul Çağını Baskılamış Olabilir

Daly, C. (2011), Climate Change and The Conservation of Archeological Sites: A Review of ımpact Theory

İklim Bir Adaptasyon Örneği: Antik Hint Uygarlığı

Jongko, P. (2017) 10 Archaeological Sites Suffering From Climate Change

UNESCO Climate Change and World Heritage, Report on predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage and Strategy to assist Partied to implement appropriate management responses

ANTALYA ile ilgili Arkeolojik Çalışmalar

Asatekin, G., Brackman, P., & Deruyter, M. (1996). Along Ancient Trade Routes: Seljuk Caravanserais and Landscapes in Central Anatolia. Maasdal.

Eravaşar, O. (2011) Anadolu Selçuklu Kervansarayları. Doğan Burda Dergi Yay.

Refrod, S. (2008) Anadolu Selçuklu Bahçeleri: (Alaiyye, Alanya), Eren Yayıncılık.

Yalçınkaya, I. (1989) Alt ve orta paleolitik yontmataş endüstrileri biçimsel tipolojisi ve Karain Mağarası. Türk Tarih Kurumu Basımevi.