Proje süresince uzmanlarımız tarafından hazırlanan dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz. İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği, İklim Değişikliğinin Deniz ve Kıyılara Etkileri vb. konularla ilgili hazırlanan Bilgi Föylerini indirebileceğiniz gibi, proje kapsamında hazırlanan risk analiz raporları, anket sonuçları, etkinlik ve proje raprorlarına da buradan ulaşabileceksiniz.

Proje Tanıtım Broşürümüz
 
Denizlermizdeki Zehirli Canlılar ve Halk Sağlığı Broşürümüz