Proje süresince uzmanlarımız tarafından hazırlanan dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz. İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği, İklim Değişikliğinin Deniz ve Kıyılara Etkileri vb. konularla ilgili hazırlanan Bilgi Föylerini indirebileceğiniz gibi, proje kapsamında hazırlanan risk analiz raporları, anket sonuçları, etkinlik ve proje raprorlarına da buradan ulaşabileceksiniz.

Proje Tanıtım Broşürümüz
 
Denizlermizdeki Zehirli Canlılar ve Halk Sağlığı Broşürümüz
“İklim Değişikliği ve Deniz Canlıları” adlı bir kitap hazırladık
Aslan Balığı posterimiz
Doğu Akdeniz Jelimsi Organizmalarına Dikkat!
Watch Out For the Gelatinous Organisms of the Eastern Mediterranean!

İklimDeğişikliği Bilgi Föyü

Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Bilgi Föyü

İklim Değişikliğinin Deniz ve Kıyılara Etkileri

DE

Denizlerin Isınması Bilgi Föyü

Deniz Asidifikasyonu Bilgi Föyü

Antalya ilinin Kıyı ve Önemli Su Kaynakları Çevresinde Bulunan Tarihi Yerleşimlerin Kronolojik Haritası