standard-title Proje Hakkında

Proje Hakkında

 • Kontrat Numarası: TR2013/0327.05.01-02/072
 • Faydalanıcı Kurumlar: Antalya Büyükşehir Belediyesi (koordinatör) /
  Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (eş-faydalanıcı)
 • Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi
 • Fon Kaynağı: Avrupa Birliği ve Türkiye
 • Proje Süresi: 24 ay
 • Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2017
 • Bitiş Tarihi: 15 Eylül 2019
 • Proje Bütçesi: 189.435,00 Avro

Hakkında

S: Hedef Kitle

Yerel yönetimler, STK’lar, ilgili ekonomik sektörler (balıkçılık, akuakültür, denizcilik, turizm), akademisyenler ve bilim camiası, çevreciler, arkeologlar ve yerel halk.

S: Özel Hedef

İklim değişikliğinin turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitliliğimiz ve tarihi ve doğal miraslarımız üzerine etkilerinin belirlenebilmesidir.

S: Genel Hedef

Antalya’nın iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanmasıdır.

S: Nihai Faydalanıcılar

Çeşitli ekonomik sektörler (balıkçılık, akuakültür, denizcilik, turizm), yerel halk, turistler, biyoçeşitlilik ve özellikle gelecek nesiller.

Proje Faaliyetleri

 1. Faaliyet Bileşeni: Proje ekbinin kurulması, Paydaş Analizi, Proje Lansmanı ve Anket çalışmaları
 2. Faaliyet Bileşeni: İklim değişikliği ile ilgili mevcut çalışmaların derlemesi, ilgili konularda durum tespit çalışma sonuçlarının özetlenmesi
 3. Faaliyet Bileşeni: Kıyıların etkilenebilirlik haritalarının yapılması.
 4. Faaliyet Bileşeni: Çalıştay ve Eğitimler
 5. Faaliyet Bileşeni: Deniz sörveyi ve dalış merkezleri ile işbirliği
 6. Faaliyet Bileşeni: Risk analiz raporlarının hazırlanması
 7. Faaliyet Bileşeni: ‘İklim değişikliği ve deniz’ temalı festival
 8. Faaliyet Bileşeni: Bölgesel işbirliği için yerel yönetimlerle işbirliği faaliyetleri
 9. Faaliyet Bileşeni: Kapasite geliştirme (seminer ve söyleşiler)
 10. Faaliyet Bileşeni: İletişim (web-sitesi kurulumu, sosyal medya hesaplarının yönetimi; kısa film ve kamu-spotu, çocuk kitapçıkları)
 11. Faaliyet Bileşeni: Kapanış etkinlikleri (kapanış toplantısı ve anket çalışmaları)

Pozisyon

Ad-soyad

Kurumu

Proje Koordinatörü

Dr. Elif ÖZGÜR ÖZBEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Eğitmen

Hayat EKİCİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Teknik Asistan

Ayşe Kerime KOZAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Teknik Asistan

Merve TAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Proje Yöneticisi

Dr. Şeyma Merve KAYMAZ

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

Bilim Danışmanı

Dr. Ayaka Amaha ÖZTÜRK

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

Bilim Danışmanı

Doç. Dr. Bülent TOPALOĞLU

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

İletişim Danışmanı

Yrd.Doç.Dr.Arda TONAY

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı