• Faaliyet Bileşeni: Proje ekbinin kurulması, Paydaş Analizi, Proje Lansmanı ve Anket çalışmaları
  • Faaliyet Bileşeni: İklim değişikliği ile ilgili mevcut çalışmaların derlemesi, ilgili konularda durum tespit çalışma sonuçlarının özetlenmesi
  • Faaliyet Bileşeni: Kıyıların etkilenebilirlik haritalarının yapılması.
  • Faaliyet Bileşeni: Çalıştay ve Eğitimler
  • Faaliyet Bileşeni: Deniz sörveyi ve dalış merkezleri ile işbirliği
  • Faaliyet Bileşeni: Risk analiz raporlarının hazırlanması
  • Faaliyet Bileşeni: ‘İklim değişikliği ve deniz’ temalı festival
  • Faaliyet Bileşeni: Bölgesel işbirliği için yerel yönetimlerle işbirliği faaliyetleri
  • Faaliyet Bileşeni: Kapasite geliştirme (seminer ve söyleşiler)
  • Faaliyet Bileşeni: İletişim (web-sitesi kurulumu, sosyal medya hesaplarının yönetimi; kısa film ve kamu-spotu, çocuk kitapçıkları)
  • Faaliyet Bileşeni: Kapanış etkinlikleri (kapanış toplantısı ve anket çalışmaları)