Ön değerlendirme çalışmaları ve raporları Antalya’nın deniz ortamına ve kıyılara iklim değişikliği risklerini tanımlamak, anlamak ve değerlendirmek için hazırlanacaktır.

İlk etkinlikler, kıyı boyunca iklim değişikliğine karşı en savunmasız alanları belirlemek, onları bir harita üzerinde göstermek, sonuçları paydaşlarla paylaşmak ve tartışmaya teşvik etmek, bilgiyi toplamak ve yaymak için araştırmalar yapmayı içerecektir.

Risklerin odağı daha spesifik olarak turizm, balıkçılık, antik şehirler, doğal miras ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri olacaktır. İklim değişikliği etkilerine karşı esnekliği artırmak için etkilerin ilk değerlendirilmesi çözümler geliştirmek için daha net bir strateji sağlayacaktır.