İklim Değişikliğinin Biyoçeşitliliğe Etkileri

Akdeniz yaklaşık 8000 yıldır insanın yaşam alanı haline geldi. Bu nedenle, oldukça uzun bir süre antropojenik baskı altındadır. Coğrafi konumu itibariyle hassastır. Yine de, dünyanın en yüksek biyoçeşitliliğine sahip alanlarından biridir. Akdeniz’in yüzey alanı dünya denizlerinin toplam yüzey alanının yalnızca % 0,7’sini oluşturmasına rağmen, endemik canlı türlerinin % 28’i Akdeniz’de, % 7,5’i deniz faunasını ve % 18’i deniz bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Hassasiyeti, Akdeniz’in yarı kapalı, Karadeniz ve Atlantik Okyanusu’na dar boğazlar yoluyla bağlı olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

İklim değişikliğinin özellikle kıyı bölgelerinde biyoçeşitlilik üzerinde kapsamlı etkileri olması beklenmektedir. Akdeniz havzasında ve Türkiye kıyılarında biyoçeşitlilik üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu nedenle öncelikle Antalya bölgesinin fauna ve florası ile ilgili mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu projede, bu incelemelerin yanı sıra gelecekteki çalışmalar için bir temel oluşturacak şekilde bu çalışmaların değerlendirilmesi yapılacaktır.