Okyanuslar, gezegenimizdeki oksijenin yarısını üretirler ve yaşam destek sistemimizdir. Okyanuslar ayrıca iklim değişikliği sonucunda oluşan karbondioksiti ve ısıyı emer. Habitatlar ve biyoçeşitlilik iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir. Doğal kaynaklar, toplumun ekonomik refahında önemli girdilerdir ve yerel ekonomiye, yerel nüfusun refah düzeyine ve yaşam kalitesine önemli katkı sağlamaktadır.

Akdeniz’deki Avrupa şehirleri, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek farkında ve riskleri azaltmak için uyum önlemleri almaktadırlar. Şu anda potansiyel riskleri belirlemek, etkilerin büyüklüğünü anlamak ve Türkiye’nin kıyı kesimlerinde olası çözümleri tartışmak için herhangi bir çalışma mevcut değildir. İklim değişikliğinin farklı ekonomik sektörler, doğal yaşam alanı ve kültürel miras üzerindeki etkilerine hazırlamak için uygun uyum önlemlerinin alınması için iklim değişikliği planların dikkate alınması gerekmektedir.

İklim değişikliği, çeşitli yollarla kıyı alanlarını etkileyebilir. Kıyılar, deniz seviyesinin yükselmesine, fırtınaların frekansı ve yoğunluğundaki değişiklikler, yağıştaki artışlar, daha sıcak okyanus sıcaklıkları ve deniz suyunun asitlik derecesine karşı oldukça duyarlıdır. Bu etkilerin sonuçları kıyı alanlarında değişikliklere neden olabilir, geleneksel balıkçılık zemini altyapıya zarar verebilir, insanlar evsiz kalabilir. Yerel, endemik ve nesli tükenmekte olan türler iklim değişikliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasızdırlar.

Habitatlar ve biyoçeşitlilik iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir. Doğal kaynaklar, toplumun ekonomik refahında önemli girdilerdir ve yerel ekonomiye (balıkçılık, tarım, turizm vb.), yerel nüfusun refah düzeyine ve yaşam kalitesine önemli katkılarda bulunur. Bu nedenle, sosyo-ekonomik etkilerin değerlendirilmesi gerekmektedir.