ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK DENİZ ARAŞTIRMALARI VAKFI

 “ANTALYA’NIN DENİZ VE KIYILARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU” AB DESTEKLİ PROJE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DENİZLERİMİZ

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Yabancı ve İstilacı Türler, Değişen Ekosistemler

AMAÇ:Okyanuslar ve denizler gezegenimizdeki oksijenin yarısını üretirler ve yaşam destek sistemimizdir. Okyanuslar ayrıca iklim değişikliği sonucunda oluşan karbondioksiti ve ısıyı emer. Akdeniz, dünyanın iklim değişikliği açısından sıcak noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar alan olarak okyanusların % 0,8’inden azını temsil etse de, denizel fauna ve flora bakımından tanımlanan türlerin % 4-18’ini ve dünyadaki deniz memelilerinin % 8-9’unu barındırmaktadır. Bu nedenle biyoçeşitlilik açısından önemlidir.

İklim değişikliği, çeşitli yollarla denizlerimizi ve kıyı alanlarımızı etkileyebiliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların şiddet ve frekansındaki değişiklikler, su sıcaklığı ve asiditesindeki artışlar denizel habitatları ve biyoçeşitliliği olumsuz etkilenmektedir. İstilacı yabancı türlerin artan su sıcaklıkları ile birlikte dağılım alanlarını genişletmeleri yerel, endemik ve nesli tükenmekte olan türleri de savunmasız bırakmaktadır.

Doğal kaynaklar, toplumun ekonomik refahında önemli girdilerdir ve yerel ekonomiye (balıkçılık, tarım, turizm vb.), yerel nüfusun refah düzeyine ve yaşam kalitesine önemli katkılarda bulunur. Bu nedenle, sosyo-ekonomik etkilerin de değerlendirilmesi gerekmektedir.

“Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” (Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya) Avrupa Birliği Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğü ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nın ortaklığıyla “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hibelendirilmiştir. Genel hedefi Antalya’nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması ve bu konuda farkındalık faaliyetleri yürütmek olan iki yıllık proje kapsamında turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, tarihi ve doğal miraslarımızı korumak için aktiviteler planlanmıştır.

Bu proje kapsamında 13-14 Haziran 2019 tarihleri arasında “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz Festivali” düzenlenerek “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Yabancı ve İstilacı Türler, Değişen Ekosistemler” konulu fotoğraf yarışması yapılmasına karar verilmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Antalya il sınırları içerisinde çekilen tüm fotoğraflar yarışmaya katılabilir.
 3. Yaş sınırlaması yoktur.
 4. Her katılımcı her kategoride en fazla 3 (üç) adet fotoğraf ile katılabilir.
 5. Çekilen fotoğraf üzerinde değişiklik yapılmamış olmalı ve 300 dpi çözünürlükte komiteye ulaştırılması gerekmektedir.
 6. Çekilen fotoğraflar istenilen formata uygun şekilde antalyadeniziklim@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada dereceye girmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 8. Fotoğrafların yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 10. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
 11. Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. Yarışmaya katılan eser sahipleri gönderdikleri e-postada adını, soyadını, telefonunu ve e-posta adresini (kişinin açık rızasıyla), ve adresini; fotoğrafın yarışma kategorisini, fotoğrafın nerede, ne zaman çekildiğini belirtmeleri gerekmektedir.
 13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL

Fotoğraflar 07.06.2019 tarihi mesai bitimine kadar antalyadeniziklim@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılarak 3 kategoride değerlendirilecektir.

 1. Kategori : Deniz ve kıyılarımız (Su üstü)
 2. Kategori : Sualtı Makro
 3. Kategori : Sualtı Geniş Açı

JÜRİ ÜYELERİ

 1. Engin AYGÜN ( Sualtı Film Yapımcısı),
 2. Doç. Dr. Bülent TOPALOĞLU (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, TUDAV),
 3. Dr. Elif ÖZGÜR ÖZBEK (Antalya Büyükşehir Belediyesi, ABB) ,
 4. Hasan KAÇMAZ (TUDAV)
 5. Tevfik DURDEMİR (Antalya Büyükşehir Belediyesi, ABB)

ÖDÜLLER

Ödül töreni 13 Haziran 2019 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

Birincilik ödülü: Dijital Fotoğraf makinesi

İkincilik ödülü: Hard disk (1TB)

Üçüncülük ödülü: Flash disk (128 GB)

Tüm katılımcılara iklim değişikliği ve denizlerimizle ilgili kitapçık, bilgi föyleri ve broşürlerini içeren dosya ve katılım belgesi verilecektir. Seçilen fotoğraflarla bir kitapçık oluşturulacak ve yine tüm katılımcılara gönderilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son katılım tarihi: 07.06.2019 Cuma

Seçici kurulun değerlendirmesi: 08.06.2019-10.06.2019

Ödül töreni: 13.06.2019 Perşembe

TELİF HAKKI

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen fotoğrafların telif hakkı sahibine aittir. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı eseri ödül alan veya sergilemeye/ basılmaya değer bulunan katılımcıların fotoğraflarını eser sahibinden izin almaksızın basım ve yayın hakkına sahip olabilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Tel: 0242 243 28 27

E-posta: antalyadeniziklim@gmail.com

Adres: Selçuk Mahallesi İskele Caddesi Tuz Kapısı Sokak No:4 (Eski PTT binası) Muratpaşa /ANTALYA

Linke tıklayarak dökümanın pdf formatına ulaşabilirsiniz.